menu

Disclaimer

 

ARO.nl hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van haar gebruikers. Dit privacybeleid schetst onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van gebruikersgegevens via onze mobiele applicatie.
 
 
Gegevensverzameling en -gebruik:
 
Soorten verzamelde gegevens: De app van ARO.nl kan persoonlijke en gevoelige gegevens verzamelen, inclusief maar niet beperkt tot gebruikersnamen, e-mailadressen, locatiegegevens en gebruiksstatistieken. Doel van gegevensverzameling: De verzamelde gegevens worden gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren, app-functionaliteit te bieden en onze services te verbeteren. Gegevens delen: We delen geen persoonlijke gegevens met derden, behalve als dat nodig is om onze diensten te verlenen of zoals vereist door de wet.
 
Dataveiligheid:
We implementeren robuuste beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van gebruikersgegevens te garanderen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging.
 
Bewaren en verwijderen van gegevens:
Gebruikersgegevens worden slechts bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven. Gebruikers kunnen verzoeken om verwijdering van hun gegevens door dit aan te vragen via het gebruikersprofielgedeelte in de app.
 
Updates van het privacybeleid:
Dit privacybeleid kan periodiek worden bijgewerkt. We zullen gebruikers via onze app of via e-mail op de hoogte stellen van eventuele belangrijke wijzigingen.
 
Acceptatie van deze voorwaarden:
Door de ARO.nl-app te gebruiken, geven gebruikers aan dat ze akkoord gaan met dit privacybeleid. Als u het er niet mee eens bent, gelieve onze app dan niet te gebruiken.
 
Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via klantenservice@aro-fashiongear.nl