menu

Disclaimer

Aro.nl en de redactie betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, redigeren en verspreiden van de informatie op deze site, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Aro.nl, maar kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie.

Aro.nl en de redactie aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventueel voorkomende fouten en/of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Voor gevolgen van tekstfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.