menu

summum woman

Summum Woman heeft een helder doel voor ogen: een eigen(wijs) plan trekken in modeland. De Amsterdamse nuchterheid en internationale allure van de ontwerpers Jos en Jorien zorgen er dan ook precies voor dat dat is wat Summum Woman doet!